Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

27 kwietnia 2017 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się całodniowe spotkanie informacyjne „Rynek spożywczy w Chinach. Szanse dla polskich firm.”, którego celem było przekazanie informacji na temat rynku spożywczego w Chinach przedsiębiorcom planującym uczestnictwo w targach branży spożywczej na terenie Chin w 2017 roku (SIAL China w Szanghaju, IFE China w Kantonie, ANUFOOD China i in.) oraz wejście ze swoimi produktami na rynek chiński.  

Szkolenie moderowała Pani Monika Tyska – Dyrektor Biura Wspierania Eksportu w Agencji Rynku Rolnego. Podczas spotkania swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem we współpracy z chińskimi kontrahentami oraz wprowadzaniem polskich produktów na rynek chiński podzielili się z uczestnikami:

- Pan Bartosz Ziółek z Global Amber Consulting,

- Pan Michał Bielewicz z ForCap Co. Ltd.,

- Pan Pierre Asseo z Wabel.

Podczas szkolenia omówione zostały m.in. takie kwestie jak: szanse i zagrożenia dla polskich firm, najczęściej popełniane błędy we współpracy z chińskimi kontrahentami, kanały dystrybucji produktów spożywczych w Chinach, certyfikacja produktów, współpraca z agentem na terenie Chin.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 32 firm z branży spożywczej oraz transportowej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w szkoleniu.