Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 


 

Wnioski o płatność

Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami,
w wersji papierowej, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali Agencji Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12; 00 – 400 Warszawa (sprawozdanie z realizacji operacji/etapu oraz zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację operacji/etapu należy dodatkowo przesłać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w następujących terminach:

   1) wniosek o płatność częściową w przypadku realizacji operacji w etapach w terminie przed końcem miesiąca kalendarzowego po miesiącu,

 

   w którym zakończył się dany etap operacji;

 

   2) wniosek o płatność ostateczną w ciągu 4 miesięcy od zakończenia realizacji operacji, w przypadku jednorazowej formy rozliczenia lub ostatniego etapu, w przypadku etapowej formy rozliczenia.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni (dodatkowo ewentualne 30 dni na uzupełnienia). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność wypłata dokonana będzie przez Agencję płatniczą (ARiMR) w terminie 30 dni od dnia otrzymania polecenia wypłaty z Agencji Rynku Rolnego.

Operacja jest realizowana:

 • w kilku etapach, każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące,
 • w jednym etapie, jeżeli realizowana jest przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Beneficjent wnioskując o płatność zobowiązany jest dostarczyć:

   1) wniosek o płatność w ramach działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne”;

 

   2) zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację operacji lub jej etapu;

 

   3) oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki na realizację operacji;

 

   4) gotowe materiały informacyjne i promocyjne lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej części;

 

   5) sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu;

 

   6) w przypadku wniosku o płatność ostateczną wraz ze sprawozdaniem z realizacji etapu operacji dodatkowo – sprawozdanie końcowe i ankietę monitorującą, stanowiącą załącznik III i IV do niniejszej umowy.

 

Oryginały faktur lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej po przedłożeniu do refundacji zostaną oznaczone przez pracownika Agencji adnotacją „Przedstawione do refundacji w ramach PROW na lata 2007-2013”.
Przedkładane wraz z wnioskiem o płatność oryginały faktur lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, po wykonaniu ich kopii i poświadczeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi w dniu złożenia wniosku o płatność.