Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Rejestr prowadzony jest w Dziale Biogazu Biura Cukru i Biopaliw tel. (22) 376-72-76

 

Zobacz: