Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/1995 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny od dnia 7 czerwca 2007 r. zostaje zniesiony obowiązek uzyskiwania pozwoleń na wywóz przy wywozie wołowiny i cielęciny bez refundacji.

PDF ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (.pdf)

 

Na rynku wołowiny i cielęciny istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia wyłącznie na wywóz z refundacją, o ile wielkość wywozu przekracza 1 sztukę bydła lub 200 kg mięsa wołowego i cielęcego.WWWKODY NOMENKLATURY I AKTUALNE STAWKI REFUNDACJI WYWOZOWYCH

 

DOCLISTA KATEGORII I KODÓW NOMENKLATURY WYWOZOWEJ, NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI ZE STAWKĄ REFUNDACJI WCZEŚNIEJ WYZNACZONĄ

 

PDFDEKLARACJE UZUPEŁNIAJĄCE STOSOWANE W POLU C 49 WNIOSKU O REFUNDACJĘ WPR 1

 

DOCWYWÓZ O WCZEŚNIEJSZYM WYZNACZENIU REFUNDACJI

 

DOC5-CIO DNIOWE POZWOLENIA NA WYWÓZ Z REFUNDACJĄ

 

DOCWYWÓZ Z REFUNDACJĄ DO USA I KANADY

 

DOCSPECJALNE REFUNDACJE WYWOZOWE (SER)

PDF ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (.pdf)

PDF Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (.pdf)

PDF ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (.pdf)

 

DOC Wzór zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 433/2007 dla wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej

DOC Wniosek o wystawienie zaświadczenia o pochodzeniu mięsa wołowego z dorosłego bydła płci męskiej

 

DOCWYWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT

 

DOCPOZWOLENIA NA WYWÓZ KONSERW Z WOŁOWINY I CIELĘCINY Z REFUNDACJĄ

 

DOCREFUNDACJE WYWOZOWE DO KONSERW Z WOŁOWINY I CIELĘCINY

 

DOC INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – KORZYSTAJĄCYCH ZE SPECJALNYCH REFUNDACJI WYWOZOWYCH DLA WOŁOWINY Z DOROSŁEGO BYDŁA PŁCI MĘSKIEJ, OBJĘTEJ PROCEDURĄ SKŁADU CELNEGO PRZED WYWOZEM

DOC SPECJALNE REFUNDACJE WYWOZOWE DLA WOŁOWINY I CIELĘCINY BEZ KOŚCI Z DOROSŁEGO BYDŁA PŁCI MĘSKIEJ, OBJĘTEJ PROCEDURĄ SKŁADU CELNEGO PRZED WYWOZEM

PDF ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem
(.pdf)