Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2017
 

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2017

 

Biuletyn InformacyjnyARR nr 3/2017

.pdf

4,33 MB

Spis treści:

Gdzie polska smakuje

Umowy na dostawy produktów rolnych

Aneta Jurak

Dopłaty do materiału siewnego

Marzena Trajer

Rynek z potencjałem

Dorota Jabłońska-Gorzała, Piotr Burkot

Wspólna polityka rolna po 2020 roku. U progu prac nad kolejną reformą

Paweł Zaręba

Poland tastes good

Monika Tyska

Czy self-coaching jest możliwy?

Marta Czerwiec

Co odkryje ekipa Chrumasa?

Wojciech Giczkowski

Po każdej kampanii najważniejsze jest podsumowanie

Paweł Kocon

Z życia ARR

Prognoza cen


 
Biuletyn Informacyjny ARR nr 2/2017
 

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2017

 

Biuletyn InformacyjnyARR nr 2/2017

.pdf

4,33 MB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego w 2016 roku

Marzena Trajer

Biogazownie rolnicze

Jolanta Pieńkowska

Biokomponenty w każdym baku

Agnieszka Sekuła

Inicjatywy klastrowe jako wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy

Wojciech Giczkowski

Handel zagraniczny słodyczami „made in Poland”

Martyn Mieczkowski

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Marzena Trajer, Michał Wójciak

Jak skutecznie motywować siebie do działania i rozwoju?

Marta Czerwiec

Po co nam aplikacja z lokalnymi producentami żywności?

Paweł Kocon

Z życia ARR

 

 
Biuletyn Informacyjny ARR nr 1/2017
 

Biuletyn Informacyjny ARR 1/2017
 

 

Biuletyn InformacyjnyARR nr 1/2017

.pdf

4,33 MB

Spis treści:

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wyrównywanie szans rozwojowych wsi i małych ośrodków miejskich

rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych

Czas na pierwsze podsumowanie poddziałania 3.2. w ramach PROW

Emilia Olszewska-Brzezińska

Z nowym rokiem szkolnym nowy „Program dla szkół”

Monika Niewiarowska

Przekonać konsumentów, że Polska smakuje

Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2016 roku

Marzena Trajer

SMART w środowisku pracy

Marta Czerwiec

Storytelling od kuchni

Paweł Kocon

Z życia ARR

Prognoza cen rynkowych

 

 
Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2016
 

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2016

 

 

Biuletyn InformacyjnyARR nr 4/2016

.pdf

4,61 MB

Spis treści:

Zwiększamy konkurencyjność polskiego rolnictwa

rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Współpraca” – nowe działanie w ramach PROW

Monika Koźlakiewicz

Jak założyć grupę operacyjną Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI) na rzecz rolnictwa?

Wojciech Giczkowski

● Wsparcie rynku produktów pszczelich

Agata Witkowska

● Rodzice już wiedzą, co ich dzieci w szkole jedzą

Ewa Dubaniowska

● ARR inspiruje

Grzegorz Borkowski

● Afryka – perspektywiczny rynek

Jolanta Kossakowska

Perspektywy eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski na rynek azjatycki

Marzena Trajer

Rynek chiński – wyzwania dla polskich producentów żywności

Mirosława Braja

Możliwości polskiego eksportu produktów mlecznych do Chin

Pablo Recio Gracia

Go to brand – wypromujmy polską gospodarkę!

Robert Zawadzki

Opakowanie obietnicą jakości

Rozmowa z Maciejem Konopką

Storytelling, czyli nowy przepis na skuteczną promocję

Paweł Kocon

Z życia ARR

● Prognoza cen rynkowych

 

Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2016

 

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2016

 

 

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 3/2016


.pdf

5,97 MB

Spis treści:

Produkcja i promocja żywności wysokiej jakości motorem polskiej gospodarki

rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska smakuje w Krakowie i na świecie

Czy Twoje dziecko dobrze się odżywia?

Agnieszka Jarosz

Ekomama radzi: kształtujmy właściwe nawyki żywieniowe u dzieci

rozmowa z Reni Jusis

ARR wspiera producentów rolnych w sytuacjach kryzysowych

Marzena Trajer

Polskie wino nie tylko dla koneserów

Piotr Burkot, Dorota Jabłońska-Gorzała

Rząd stawia na rozwój biogazowni rolniczych

Wojciech Rylski

Konkurencyjny przemysł rolno-spożywczy.
Jak utrzymać obecne przewagi i budować nowe?

Mirosława Braja

Pomagamy promować polskie produkty

Monika Tyska

Marketingowe prawo przyciągania

Paweł Kocon

Program Rozwoju Obszar ów Wiejskich 2014–2020
– nowy nabór wniosków

Z życia ARR

Prognoza cen rynkowych

 


Biuletyn Informacyjny ARR nr 2/2016

 

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2016

 

 

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 2/2016


.pdf

5,96 MB

Spis treści:

 Wyznaczać światu standardy

rozmowa z Łukaszem Hołubowskim, prezesem Agencji Rynku Rolnego

Owoce i warzywa w szkole Twojego dziecka

Ewa Dubaniowska

Kwalifikowany materiał siewny - wysokie plony i odporność na choroby

Wojciech Rylski, Wojciech Giczkowski

E-wnioski ułatwiaj ą beneficjentom kontakt z ARR

Wojciech Giczkowski

Polskie hity eksportowe

Marzena Trajer

Nowe zasady interwencji na rynkach rolnych Unii Europejskiej

Paweł Zaręba, Ewelina Bolisęga

Polski eksport rolno-spożywczy do krajów afrykańskich - praktyczne aspekty

Andrzej M. Łupina

Targi branżowe - efektywna forma promocji

Znaleźć, zrozumieć zaangażować, czyli jak zmieniać polskie rolnictwo

Paweł Kocon

Z życia ARR

 


Biuletyn Informacyjny ARR nr 1/2016

 

Biuletyn Informacyjny ARR 1/2016

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 1/2016


.pdf

3,41 MB

Spis treści:

Nadzwyczajne wsparcie polskich producentów mleka i wieprzowiny

Monika Koźlakiewicz, Paweł Wyszyński

Działania Agencji Rynku Rolnego

Marzena Trajer

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Wojciech Boguta, Adam Stypułkowski

Integracja producentów rolnych - działalność Agencji Rynku Rolnego

Marzena Trajer

Wsparcie działań promocyjnych - kampanie na rynku krajowym i rynkach krajów trzecich

Magdalena Kita

Terminy, o których należy pamiętać

Prognoza cen rynkowych

 

Biuletyn Informacyjny ARR nr 5/2015

 

Biuletyn Informacyjny ARR 5/2015

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 5/2015


.pdf

6,87 MB

Spis treści:

Polityka jakości żywności w Unii Europejskiej – ochrona wyjątkowych produktów

Magdalena Głodek

Trzy europejskie znaki gwarancją smaku

Katarzyna Chamera

Dolnośląskie produkty tradycyjne

Ewa Mańkowska

Znak „Jakość tradycja” – Wartość dodana dla producentów, czynnik promocji i rozwoju regionów

Izabella Byszewska

Czy administracja publiczna powinna wspierać promocję produktów regionalnych i tradycyjnych?

Piotr Kondraciuk

Rozpoznawalność polskiej żywności regionalnej i tradycyjnej

Agnieszka Borowska

Polska na EXPO 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Handel zagraniczny z Włochami w latach 2009–2014

Marzena Trajer

Prognoza cen rynkowych


Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2015

 

Biuletyn Informacyjny ARR 4/2015

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 4/2015


.pdf

5,18 MB

Spis treści:

25 lat wspiera my rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego

Radosław Szatkowski

25 lat skutecznej działalności ARR na rzecz polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i konsumentów

Mirosław Drygas

Przemysł spożywczy w Polsce w latach transformacji ustrojowej i członkostwa w Unii Europejskiej

Andrzej Kowalski

Działania Agencji Rynku Rolnego w 2014 roku

Marzena Trajer

Rolnictwo ekologiczne

Michał Rzytki

Zachowania polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej

Sylwia Żakowska-Biemans

Dystrybucja produktów ekologicznych w Polsce

Sylwester Strużyna

Czy Francuzi polubią polską żywność?

Andrzej Bednarz


Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2015

 

Biuletyn Informacyjny ARR 4/2015

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 4/2015


.pdf

2,89 MB

Spis treści:

We have been supporting the Polish agro-food sector for 25 years

Radosław Szatkowski

25 years of efficient activity of the Agricultural Market Agency for the Polish agriculture, the agro-food economy and consumers

Mirosław Drygas

Polish food industry during the period of political transformation and membership in the European Union

Andrzej Kowalski


Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2015

 

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2015

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 3/2015


.pdf

6,66 MB

Spis treści:

Spożycie owoców, warzyw i ich przetworów w Polsce

Irena Strojewska

Przyszłość polskich jabłek

Eberhard Makosz

Handel zagraniczny na rynku owoców i warzyw

Marzena Trajer

Produkcja owoców i warzyw w Polsce w dobie utrudnień zbytu

Witold Boguta

Program „Owoce i warzywa w szkole”

Monika Niewiarowska

Owocna promocja

Paweł Zambrzycki

Prognoza cen rynkowych


Biuletyn Informacyjny ARR nr 2/2015

 

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2015

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 2/2015


.pdf

9,41 MB

Spis treści:

Drobiarstwo stawia na dalszy rozwój i drób z certyfikatem QAFP

Czesław Brzozowski

Handel zagraniczny drobiem

Grzegorz Dybowski

Konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce na tle zmian rynkowych

Martyn Mieczkowski

Sprawdzony drób ze znakiem QAFP

Joanna Broniak-Czupryna

Rynek niemiecki – ekonomiczna twierdza

Lech Matusiak

Rynek jaj

Jolanta Kossakowska

Prognoza cen rynkowych


Biuletyn Informacyjny ARR nr 1/2015

 

Biuletyn Informacyjny ARR 1/2015

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 1/2015


.pdf

7,57 MB

Spis treści:

Pakiet mleczny – założenia i zakres obowiązywania w Polsce

Monika Koźlakiewicz

Likwidacja kwot mlecznych a przychody producentów mleka

Michał Sznajder

Skutki zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej

Stanisław Stańko

Zmiany preferencji konsumentów na rynku mleka i jego przetworów

Mariola Grzybowska-Brzezińska

Branża rolno-spożywcza w Republice Czeskiej

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Rynek słowacki

Ewelina Bolisęga

Materiał siewny – gwarancja jakości i wydajności

Magdalena Wąsowska

Prognoza cen rynkowych

Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2014

Biuletyn Informacyjny ARR 4/2014

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 4/2014


.pdf

4,63 MB

Spis treści:

Produkty zbożowe – powszednie i niezbędne

Monika Świątkowska

Unijny rynek zbóż od roku 2014

Paweł Zaręba

Rola ARR w zrównoważonym rozwoju produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych

Joanna Stasiak-Panek

Fundusze promocji. Programy na dziś i jutro

Witold Wierzbiński

Vademecum rynku chińskiego – branża spożywcza

Radosław Pyffel

Chiny. Handel zagraniczny towarami rolno–spożywczymi

Marzena Trajer, Jolanta Kossakowska

Prognoza cen rynkowych


Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2014

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2014

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 3/2014


.pdf

4,75 MB

Spis treści:

Mleko – podstawa diety i gospodarki żywnościowej

Monika Świątkowska

Racje i emocje. Rzecz o bezpieczeństwie żywności

Wywiad z Jarosławem Naze, zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii

Promocja europejskiego mięsa i jego przetworów

Magdalena Kita

Polski handel zagraniczny mięsem wieprzowym (2004–2013)

Marzena Trajer, Jolanta Kossakowska, Paweł Smoliński

Federacja Rosyjska. Ograniczenia importu produktów rolno-spożywczych

Andrzej Karpiuk

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Rosją w latach 2009–2013

Marzena Trajer

Prognoza cen rynkowych


Biuletyn Informacyjny ARR nr 2/2014

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2014

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 2/2014


.pdf

3,68 MB

Spis treści:

Polskie mięso – wartościowe i bezpieczne dla konsumentów

Monika Świątkowska

Polski handel zagraniczny mięsem (2004–2013)

Marzena Trajer, Jolanta Kossakowska, Paweł Smoliński

Skuteczny marketing, promocja i handel na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Dorota La Croix, Mieczysław Bąk

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi (2009–2013)

Martyn Mieczkowski, Marek Wojtkiewicz

Rynek wina w Polsce

Piotr Burkot


Biuletyn Informacyjny ARR nr 1/2014

Biuletyn Informacyjny ARR 1/2014

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 1/2014


.pdf

3,48 MB

Spis treści:

AGENCJA RYNKU ROLNEGO – POLSKA DEKADA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Radosław Szatkowski

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKIEGO ROLNICTWA

Andrzej Kowalski

KSZTAŁT PRAWNY WSPÓŁCZESNEJ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Katarzyna Razik

ALGIERIA – RYNEK OGROMNYCH MOŻLIWOŚCI

Maciej Kowalski

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – OCHRONA ŻYWNOŚCI W PRAWIE POLSKIM I UNIJNYM

Małgorzata Korzycka-Iwanow, Paweł Wojciechowski

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH

Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2013

Biuletyn Informacyjny ARR 4/2013

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 4/2013


.pdf

3,88 MB

Spis treści:

● Polska smakuje – zawsze

Radosław Szatkowski

● Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce na tle zmian w podaży mleka

Jolanta Kossakowska, Joanna Sych-Winiarek, Ewa Bochińska

● Poziom i struktura zużycia zbóż w Polsce

Marzena Trajer, Jolanta Kossakowska, Maria Włodarczyk

● Agencja Rynku Rolnego promuje polską żywność

Katarzyna Szymańska

● Pork Quality System – i wszystko jasne

Ewa Koral

● Prognoza cen rynkowych

● Nowości wydawnicze ARR

Oprac. Monika Krawczyk


Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2013

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2013

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 3/2013


.pdf

4,30 MB

Spis treści:

● Ewolucja wspólnej polityki rolnej oraz aktualne kierunki reformy na lata 2014–2020

Mirosław Drygas

● Krajowa produkcja, spożycie oraz promocja owoców i warzyw

Marzena Trajer, Marek Dyngus

● Czynniki wpływające na poziom konsumpcji wołowiny w Polsce (1989–2013)

Paweł Smoliński

● Prognoza cen rynkowych

● Agencja Rynku Rolnego dzisiaj

Oprac. Monika Krawczyk


Biuletyn Informacyjny ARR nr 2/2013

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2013

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 2/2013


.pdf

6,03 MB

Spis treści:

Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990-2012)

Jolanta Kossakowska

Krajowa konsumpcja mięsa drobiowego w latach 2004-2012

Martyn Mieczkowski

Reformy wspólnej polityki rolnej a unijny sektor zbóż

Paweł Zaręba, Maciej Malinowski

Broszury o działalności Oddziałów Terenowych ARR

Oprac. Monika Krawczyk

"Trzy znaki smaku" - kampania informacyjna ARR

Katarzyna Chamera

Branżowy Program Promocji branży polskich specjalności żywnościowych - kalendarium imprez (jesień 2013 roku)

Ewa Kozanecka


Biuletyn Informacyjny ARR nr 1/2013

Biuletyn Informacyjny ARR 1/2013

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 1/2013


.pdf

4,17 MB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku

„Polska smakuje” – zwiększanie rozpoznawalności i obecności
polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych

Agnieszka Rembisz

Rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych przez rolników
na własny użytek

Wojciech Rylski

Programy szkolne WPR – dzisiaj i jutro

Monika Niewiarowska

Prognoza cen rynkowych

Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2012

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2012

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 4/2012


.pdf

2,28 MB

Spis treści:

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Piotr Szajner

Prognoza cen rynkowych

Krajowy rynek cukru 2004-2012

Anna Taberska

Krajowy Program Restrukturyzacji – pomoc na rzecz dywersyfikacji

Bożena Tybora

Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego – bilans mechanizmu

Agnieszka Pieczykolan-Staniaszek

Przyszłość rynku cukru

Ewelina Bolisęga

Unijna Wspólna Polityka Rolna – kronika 50-lecia (cz. 3)

Oprac. Monika Krawczyk, Grzegorz Rykaczewski

Terminy, o których należy pamiętać

Oprac. Grzegorz Rykaczewski


Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2012

Biuletyn Informacyjny ARR 3/2012

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 3/2012


.pdf

4,24 MB

Spis treści:

Popyt na żywność – zmiany poziomu i struktury

Krystyna Świetlik

Prognoza cen rynkowych

Systemy certyfikacji żywności

Jolanta Bryk, Marzena Trajer

Wspólna Polityka Rolna – od tradycji do nowoczesności

Katarzyna Razik

Unijna Wspólna Polityka Rolna – kronika 50-lecia (cz. 2)

Oprac. Monika Krawczyk, Grzegorz Rykaczewski

Terminy, o których należy pamiętać

Oprac. Grzegorz Rykaczewski

Wydawnictwa ARR

Monika Krawczyk


Biuletyn Informacyjny ARR nr 2/2012

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2012

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 2/2012


.pdf

6,55 MB

Spis treści:

Przewidywane tendencje na rynku mleka

Joanna Sych-Winiarek

Rynek mięsa – kierunki zmian

Jolanta Kossakowska

Pakiet mleczny

Ewelina Bolisęga

Rynek cukru a projektowane zmiany WPR (2014-2020)

Marcin Ciężki

Reklama na rynku żywności

Monika Świątkowska

Naturalne, tradycyjne, niepowtarzalne – tylko w Polsce

Marzena Trajer, Jolanta Kossakowska

Unijna Wspólna Polityka Rolna – kronika 50-lecia (cz. 1)

Oprac. Monika Krawczyk, Grzegorz Rykaczewski

Terminy, o których należy pamiętać

oprac. Grzegorz Rykaczewski

Nowe wydawnictwa ARR

Wojciech Giczkowski


Biuletyn Informacyjny ARR nr 1/2012

Biuletyn Informacyjny ARR 1/2012

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 1/2012


.pdf

4,78 MB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego – bilans roku 2011

Program „Owoce w szkole” sprawdzoną inwestycją w zdrowie dzieci – wyniki pierwszej oceny programu

Monika Niewiarowska

Terminy, o których należy pamiętać – handel zagraniczny

Monika Mroczek

Terminy, o których należy pamiętać

Grzegorz Rykaczewski

Marnotrawienie żywności – problem globalny

Marzena Trajer, Jolanta Bryk

Nowe wydawnictwa ARR

Wojciech Giczkowski

Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2011

Biuletyn Informacyjny ARR 4/2011

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 4/2011


.pdf

2,82 MB

  Spis treści:

  30. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych

  Obszary współpracy Agencji Rynku Rolnego z krajami UE

  Ewelina Bolisęga

  Wspólna Polityka Rolna do roku 2020 – propozycje Komisji Europejskiej

  Modyfikacje unijnego procesu decyzyjnego

  Katarzyna Razik

  Rolnictwo ekologiczne – stan obecny, perspektywy i kierunki zmian

  Michał Rzytki

  Terminy, o których należy pamiętać

  Oprac. Grzegorz Rykaczewski, Katarzyna Zalewska

  Dobre, bo nasze

  Targi rolno-spożywcze w Polsce 2012Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2011

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2011

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 3/2011


.pdf

3,16 MB

  Spis treści:

  Słowo wstępne ministra rolnictwa

  Działania ARR  zrealizowane w 2010 roku w zakresie obrotu towarowego z zagranicą

  Uwarunkowania handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi z Rosją

  Agnieszka Chudzik

  Analiza obrotów towarami rolno-spożywczymi z Białorusią w latach 2009-2010

  Martyn Mieczkowski, Radosław Lewandowski

  Terminy, o których należy pamiętać (wrzesień-listopad)

  Oprac. Grzegorz Rykaczewski

  Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych – dwa lata funkcjonowania

  Małgorzata Żukowska

  Promocja żywności

  ARR wspiera wymianę handlową z zagranicąBiuletyn Informacyjny ARR nr 2/2011

Biuletyn Informacyjny ARR 2/2011

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 2/2011


.pdf

3,44 MB

  Spis treści:

  Wpływ globalizacji na współczesne rynki rolne

  Władysław Łukasik

  Prezydencja Polski w Unii Europejskiej

  Marcin Ciężki

  Zmiany na rynku mleka – sezon 2010/2011

  Joanna Sych-Winiarek

  Kwotowanie produkcji mleka – rok kwotowy 2010/2011 oraz perspektywa rynku mleka po 2015 roku

  Katarzyna Parol

  „Szklanka mleka” – Polska na tle Unii Europejskiej

  Joanna Jakubiak

  Terminy, o których należy pamiętać (lipiec–sierpień)

  Oprac. Grzegorz Rykaczewski

  Pomoc finansowa dla producentów warzyw

  Promocja żywności – perspektywa działań ARR

  Piotr Kondraciuk

  Promocja polskiej żywności – Madryt–Warszawa–Toronto


Biuletyn Informacyjny ARR nr 1/2011

Biuletyn Informacyjny ARR 1/2011

Biuletyn Informacyjny
ARR nr 1/2011


.pdf

1,90 MB

  Spis treści:

  ARR w perspektywie 20-lecia

  Władysław Łukasik

  20-lecie Agencji Rynku Rolnego

  ARR 2010 – administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i krajowymi

  Program „Owoce w szkole” – dotychczasowe doświadczenia

  Monika Niewiarowska

  Wsparcie specjalne dla producentów surowca tytoniowego

  Tomasz Figurski, Bartłomiej Kulisz

  Terminy, o których należy pamiętać

  Oprac. Grzegorz Rykaczewski

  Polskie produkty rolne cenione na międzynarodowym forum

  Promocja na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie – konferencja w Agencji Rynku Rolnego

  Oprac. Wojciech Giczkowski

Grudzień 2002

Biuletyn
nr 12/2002 (138)


.pdf
1,29 MB

Spis treści:

Unia Europejska:
  ● ABC Unii Europejskiej. Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej – dopłaty bezpośrednie

Ryszard Smolarek
  ● Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z krajami Unii Europejskiej w latach 1989-2001

Stanisław Stańko

Rynki:
  ● Sytuacja na rynku mleka w Polsce

Piotr Szajner
  ● Rynek zbóż w sezonie 2002/03

Michał Kisiel
  ● Sytuacja na rynku ziemniaków w sezonie 2002/03

Wiesław Dzwonkowski
  ● Rynek drobiu i jaj w 2002 roku

Grzegorz Dybowski

Prawo:
  ● Uregulowania prawne rynku owoców i warzyw

Maria Pawłowska, Piotr Burkot
  ● W skrócie


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w listopadzie 2002 r.


Nasz komentarz:
  ● Rolnictwo industrialne czy ekologiczne?

Eugeniusz Gorzelak
  ● Rekomendujemy


ARR:
  ● W skrócie

  ● Roczny spis treści

 


Listopad 2002

Biuletyn
nr 11/2002 (137)


.pdf
1,21 MB

Spis treści:

ARR:
  ● Tradycja, rozwój, nowoczesność - polskie rolnictwo w Unii Europejskiej

Leszek Miller
  ● Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru

Jolanta Bryk
  ● Fundusz Promocji Mleczarstwa. Zasady i warunki finansowania przedsięwzięć

Piotr Kruk, Alicja Bulak
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Rynek mięsa w Polsce – stan i perspektywy

Jan Małkowski
  ● Rynek pasz treściwych w sezonie 2002/03

Michał Kisiel

Unia Europejska:
  ● Zakres i zasady wspólnej organizacji rynku kwiaciarskiego w Unii Europejskiej

Lilianna Jabłońska
  ● Dopłaty do odtłuszczonego mleka wykorzystywanego w produkcji kazeiny i kazeinianów w Unii Europejskiej

Ewa Kołakowska
  ● Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietany w Unii Europejskiej

Wojciech Boguta
  ● Unijny program pomocy najbardziej potrzebującym

Joanna Rembelska-Piekut

Prawo:
  ● W skrócie


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w październiku 2002 r.


Nasz komentarz:
  ● Czy polscy rolnicy boją się wykupu ziemi przez obcokrajowców?

Eugeniusz Gorzelak

 


Październik 2002

Biuletyn
nr 10/2002 (136)


.pdf
1,24 MB

Spis treści:

ARR:
  ● Działania interwencyjne Agencji Rynku Rolnego w 2002 roku

Ryszrad Pazura
  ● Limitowanie produkcji suszu paszowego w Polsce

Maria Pawłowska
  ● W skrócie


Unia Europejska:
  ● ABC Unii Europejskiej. Pomoc przedakcesyjna i plan finansowy dla nowych członków Unii Europejskiej na lata 2000–2006

Ryszard Smolarek
  ● Dopłaty do przechowalnictwa wieprzowiny w Unii Europejskiej

Joanna Rembelska-Piekut, Marzena Skąpska
  ● Dopłaty do prywatnego przechowalnictwa serów długo dojrzewających w Unii Europejskiej

Bartłomiej Żabicki
  ● Regulacje handlu zagranicznego na rynku olejów i tłuszczów w Unii Europejskiej

Piotr Kondraciuk

Prawo:
  ● Zmiany w przepisach prawnych dotyczących administrowania obrotem towarowym z zagranicą artykułami rolnymi w Polsce

Maria Dobrosielska
  ● W skrócie


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich we wrześniu 2002 r.


Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolnych


Nasz komentarz:
  ● Nic nowego w zakresie cen rolnych

Eugeniusz Gorzelak

 


Wrzesień 2002

Biuletyn
nr 9/2002 (135)


.pdf
1,04 MB

Spis treści:

ARR:
  ● Integracja z Unią Europejską to nowe wyzwania dla Agencji Rynku Rolnego

Jarosław Kalinowski
  ● Funkcjonowanie Agencji Rynku Rolnego jako agencji płatniczej

Jan Sobiecki
  ● W skrócie

  ● Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie

Jerzy Wilkin

Unia Europejska:
  ● ABC Unii Europejskiej. Negocjacje z Unią Europejską wchodzą w ostatnią fazę

Ryszard Smolarek
  ● Przemysł spożywczy w obliczu integracji z Unią Europejską

Roman Urban

Rynki:
  ● Handel zagraniczny polskimi produktami rolnymi w 2002 r.

Wiesław Łopaciuk

Prawo:
  ● Zasady administrowania obrotem towarowym z zagranicą do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej

Mirosława Tereszczuk
  ● W skrócie


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Nasz komentarz:
  ● Rolnictwo wchodzi w nowy okres dekoniunktury

Eugeniusz Gorzelak

 


Sierpień 2002

Biuletyn
nr 8/2002 (134)


.pdf
1,22 MB

Spis treści:

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w lipcu 2002 r.


Rynki:
  ● Rynek rzepaku w sezonie 2002/03 z elementami prognozy

Ewa Rosiak

Prawo:
  ● W skrócie


ARR:
  ● Udział Agencji Rynku Rolnego w spółkach kapitałowych

Zdzisław Dzik
  ● W skrócie

  ● Opracowanie dokumentacji dla mechanizmów WPR w oparciu o normę ISO 9001:2000 oraz wymagania akredytacji

Jakub Ćwiek, Piotr Kondraciuk

Unia Europejska:
  ● Agencje płatnicze w krajach Unii Europejskiej

Paweł Dakowski
  ● System płatności w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej stosowany w Unii Europejskiej

Agnieszka Protekta
  ● ABC Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Rolna – propozycje zmian

Ryszard Smolarek
  ● Różnice w oddziaływaniu globalizacji i integracji na polskie rolnictwo

Roman Sobiecki

Nasz komentarz:
  ● Czy w 2002 roku utrzyma się poprawa w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi

Eugeniusz Gorzelak

 


Lipiec 2002

Biuletyn
nr 7/2002 (133)


.pdf
1,04 MB

Spis treści:

ARR:
  ● Zmiany w programie działań interwencyjnych ARR na 2002 r.

Antoni Jan Tarczyński
  ● Roczny program działań interwencyjnych ARR na 2002 rok

  ● Skup zbóż ze zbiorów 2002 roku z dopłatami ARR dla producentów

  ● Dopłaty do przechowywania przetworów mlecznych w 2002 roku

Alina Zbrzeźniak
  ● Dopłaty kompensacyjne dla producentów skrobi i płatności kompensacyjne dla plantatorów ziemniaków w kampanii produkcyjnej 2002/03

Maria Pawłowska
  ● Działania interwencyjne na rynku miodu sezonie 2002/03

Agata Witkowska
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Sytuacja na rynku owoców i warzyw

Bożena Nosecka
  ● Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w 2001 roku

Piotr Szajner

Prawo:
  ● Postępowanie odwoławcze w zakresie przydziału dodatkowych kwot mlecznych

Marek Kowalik
  ● W skrócie


Unia Europejska:
  ● ABC Unii Europejskiej. Rynek wołowiny cielęciny w Unii Europejskiej - regulacje ogólne

Ryszard Smolarek
  ● Mechanizm wycofywania owoców i warzyw z rynku w Unii Europejskiej

Anna Chojnacka

Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w czerwcu 2002 r.


Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych


Nasz komentarz:
  ● Dlaczego niskie ceny skupu?

Eugeniusz Gorzelak

 


Czerwiec 2002

Biuletyn
nr 6/2002 (132)


.pdf
2,06 MB

Spis treści:

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w maju 2002 r.


Rynki:
  ● Rynek zbóż w perspektywie sezonu 2002/03

Michał Kisiel
  ● Rynek mięsa – stan i perspektywy

Jan Małkowski
  ● Sytuacja na rynku cukru w Polsce

Zygmunt Smoleński
  ● Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Aldon Zalewski
  ● Biopaliwa – szansą dla polskiego rolnictwa

Anna Olejniczak, Wojciech Olejniczak

ARR:
  ● Sposób ustalania wysokości kwot mlecznych w Polsce. Propozycja ARR

Alicja Bulak
  ● W skrócie


Prawo:
  ● Opłaty celne dodatkowe na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy

Mirosława Tereszczuk
  ● Regulacja rynku przetworów owocowych i warzywnych – o projekcie ustawy

Bartłomiej Kulisz
  ● W skrócie


Unia Europejska:
  ● ABC Unii Europejskiej. Polskie stanowisko negocjacyjne w obszarze “Skrobia ziemniaczana”

Ryszard Smolarek
  ● Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS). Co to jest i do czego będzie w Polsce służył

Teresa Jabłońska-Urbaniak
  ● Rekomendujemy


Interwencjonizm na świecie:
  ● Polityka interwencyjna w rolnictwie Stanów Zjednoczonych w latach 1996-2002

Piotr Grześkiewicz, Włodzimierz Rembisz

Nasz komentarz:
  ● Czy polskie rolnictwo jest w stanie sprostać konkurencji z rolnictwem Unii Europejskiej

Eugeniusz Gorzelak

 


Maj 2002

Biuletyn
nr 5/2002 (131)


.pdf
1,85 MB

Spis treści:

ARR:
  ● Działania interwencyjne Agencji Rynku Rolnego w 2002 r.

Antoni Tarczyński
  ● Roczny program działań interwencyjnych ARR na 2002 r.

  ● W skrócie


Prawo:
  ● Nowe rozporządzenia Rady Ministrów


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w kwietniu 2002 r.


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym

  ● Sytuacja na rynku mleka w Polsce

Piotr Szajner
  ● Sytuacja na rynku ziemniaków w sezonie 2001/02 z elementami prognozy na sezon 2002/03

Wiesław Dzwonkowski
  ● Rynek usług dla rolnictwa i jego uwarunkowania

Albin Klementowski
  ● Rynek środków ochrony roślin w uprawie zbóż w Polsce

Marcin Idzik

Unia Europejska:
  ● ABC Unii Europejskiej. Polskie stanowisko negocjacyjne w obszarze rolnictwa - zboża.

Ryszard Smolarek
  ● Problemy rybołówstwa w świetle integracji z Unią Europejską

Krzysztof Jaworski

Nasz komentarz:
  ● Przejawy nowoczesności w polskim rolnictwie

Eugeniusz Gorzelak

 


Kwiecień 2002

Biuletyn
nr 4/2002 (130)


.pdf
1,50 MB

Spis treści:

Prognoza:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolnych


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w marcu 2002 r.

Biuro Strategii i Analiz Rynkowych ARR

Unia Europejska:
  ● Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej na rynku masła w Unii Europejskiej

Wojciech Boguta, Barbara Wysocka

Rynki:
  ● Rynek pasz - stan i perspektywy

Michał Kisiel
  ● Kolejny kryzys na rynku drobiarskim

Grzegorz Dybowski
  ● Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą

Kazimierz Szopa

ARR:
  ● Pozwolenia na import towarów rolno-spożywczych w ramach automatycznej rejestracji obrotu

Mirosława Tereszczuk
  ● Limitowanie produkcji surowca tytoniowego w latach 2003-2005

Sławomir Bruliński, Bartłomiej Kulisz

Prawo:
  ● Najważniejsze akty prawne dotyczące działalności Agencji Rynku Rolnego

Marek Kowalik
  ● W skrócie


Analizy:
  ● Konkurencyjność polskiego rolnictwa w procesie globalizacji i integracji – zarys problemów

Roman Sobiecki
  ● Budżet rolny 2002

Stanisław Kowalczyk

Nasz komentarz:
  ● Kilka uwag o kredytach preferencyjnych

Eugeniusz Gorzelak

 


Marzec 2002

Biuletyn
nr 3/2002 (129)


.pdf
1,48 MB

Spis treści:

Aktualności:
  ● Integracja z Unią Europejską - szansą na zdynamizowanie przemian w polskim rolnictwie

Stanisław Kopeć

Unia Europejska:
  ● Propozycja stanowiska negocjacyjnego Komisji Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa

Andrzej Kowalski
  ● Regulacje rynku cukru w Polsce i w Unii Europejskiej

Janina Nowak
  ● ABC Unii Europejskiej. Negocjacje przedakcesyjne Polski z Unią Europejską

Ryszard Smolarek
  ● W skrócie


ARR:
  ● Realizacja “Rocznego programu działań interwencyjnych ARR na 2001 rok”

Antoni Tarczyński
  ● Działania ARR realizowane w ramach gospodarowania rezerwami państwowymi

Andrzej Groszek
  ● W skrócie


Analizy i Prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym w styczniu 2002 r.

Biuro Strategii i Analiz ARR
  ● Badania koniunktury w rolnictwie w Polsce

Eugeniusz Gorzelak

Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w lutym 2002 r.

Biuro Strategii i Analiz Rynkowych ARR

Prawo:
  ● Nowe regulacje ustawowe na rynkach owoców i warzyw, tytoniu oraz suszu paszowego

Maria Pawłowska
  ● W skrócie


Kredyty:
  ● Kredyty dla rolnictwa i agrobiznesu z dopłatami ARiMR

Stanisław Kowalczyk

 


Styczeń-Luty 2002

Biuletyn
nr 1-2/2002 (127-128)


.pdf
4,63 MB

Spis treści:

  ● Od redakcji


Aktualności:
  ● Polskie rolnictwo w drodze do Unii Europejskiej

Jerzy Pilarczyk

Unia Europejska:
  ● ABC Unii Europejskiej. Rys historyczny

Ryszard Smolarek
  ● Regulacje rynku cukru w Unii Europejskiej i w Polsce cz. I

Janina Nowak

ARR:
  ● Planowane działania interwencyjne ARR w 2002 r.

Waldemar Sochaczewski
  ● Informacja o kontyngentach taryfowych obowiązujących w roku 2002

  ● Automatyczna rejestracja obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych

  ● W skrócie

  ● Agencja Rynku Rolnego wprowadza mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej


Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolnych

  ● Popyt na żywność i jego główne uwarunkowania w latach 2000-2002

Krystyna Świetlik

Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w styczniu 2002 r.

Biuro Strategii i Analiz Rynkowych

Prawo:
  ● Kwotowanie produkcji mleka w świetle ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych z 6 września 2001 r.

Maciej Fedak, Alicja Bulak

Komentarz:
  ● Co warto produkować

Eugeniusz Gorzelak
Grudzień 2003

Biuletyn
nr 12/2003 (150)


.pdf
564 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Interwencja na rynku zbóż w Polsce

Stanisław Stańko, Eugeniusz Grabowski
  ● Agencja Rynku Rolnego na unijnym rynku mięsa

Marzena Skąpska

Unia Europejska:
  ● Nowe akty prawne Unii Europejskiej (październik 2003)


Rynki:
  ● Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynku rolnym

Włodzimierz Rembisz

  ● Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2003/04 na tle rynku światowego

Ewa Rosiak

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w listopadzie 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Zmienne koleje losu polskiego mleczarstwa

Eugeniusz Gorzelak
  ● Spis treści rocznika 2003

 


Listopad 2003

Biuletyn
nr 11/2003 (149)


.pdf
661 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Marta Jankowska
  ● Program dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku wykorzystywanego do produkcji pasz

Marta Jankowska

Unia Europejska:
  ● Reforma Wspólnej Polityki Rolnej a perspektywy polskiej wsi i rolnictwa

  ● Regulacje celne w Unii Europejskiej

Joanna Rembelska-Piekut
  ● Nowe akty prawne Unii Europejskiej (wrzesień 2003)


Rynki:
  ● Rynek mięsa w Polsce

Jan Małkowski
  ● Rynek ziemi rolniczej w 2002 roku

Alina Sikorska
  ● Rynek zbóż w sezonie 2003/04

Michał Kisiel

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w październiku 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● O gospodarce polskiej. Prognozy i opinie

Eugeniusz Gorzelak

 


Październik 2003

Biuletyn
nr 10/2003 (148)


.pdf
490 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Polska w Unii Europejskiej - interwencyjny skup zbóż

Wojciech Olejniczak
  ● Rekomendujemy

  ● Co każdy producent mleka w Polsce wiedzieć powinien

Maciej Fedak

Unia Europejska:
  ● Projekt budżetu Unii Europejskiej 2004

  ● Nowe akty prawne Unii Europejskiej (lipiec-sierpień 2003)

  ● Podejmowanie decyzji przez instytucje unijne

Bożena Bochenek
  ● Dopłaty dla hodowców jedwabników

Iwona Śpiołek-Wronka

Prawo:
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Rynek rolny w warunkach transformacji

Augustyn Woś

Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolniczych w Polsce i na rynkach zagranicznych we wrześniu 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Co nowego w rynkowych cenach rolnych

Eugeniusz Gorzelak

 


Wrzesień 2003

Biuletyn
nr 9/2003 (147)


.pdf
398 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Współdziałanie Służby Celnej i Agencji Rynku Rolnego

Joanna Rembelska-Piekut
  ● Program pomocy żywnościowej w 2003 roku

Agata Witkowska
  ● Dopłaty do produkcji cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym

Janina Nowak

Prawo:
  ● Nowelizacja ustawy o regulacji rynku cukru

Wojciech Jagiełło
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Sytuacja na rynku mleka w Polsce

Piotr Szajner
  ● Przypominamy producentom mleka

  ● Rynek drobiu i jaj spożywczych

Grzegorz Dybowski
  ● Rynek owoców i warzyw w sezonie 2003/04

Bożena Nosecka
  ● Produkcja i rynek baraniny w krajach Unii Europejskiej

Dorota Komorowska

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym

  ● POLAGRA-FARM 2003


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w sierpniu 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Trudny wybór kierunków produkcji w gospodarstwie rolnym

Eugeniusz Gorzelak

 


Sierpień 2003

Biuletyn
nr 8/2003 (146)


.pdf
376 KB

Spis treści:

Unia Europejska:
  ● Unia Europejska – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa

Wojciech Olejniczak
  ● Rolnictwo unijne po reformie Wspólnej Polityki Rolnej

Stanisław Kowalczyk

ARR:
  ● Interwencja ARR na rynku zbóż

Zbigniew Izdebski
  ● Fundusze przedakcesyjne – Phare

Joanna Jasińska
  ● Zasady administrowania obrotem towarami rolno-spożywczymi z zagranicą do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Mirosława Tereszczuk

Rynki:
  ● Ceny detaliczne żywności a ceny surowców rolniczych

Stanisław Stańko

Analizy i prognozy:
  ● Przewidywana sytuacja na rynkach rolnych Unii Europejskiej w latach 2003-2010


Nasz komentarz:
  ● Wieś po referendum

Jerzy Głuszyński
  ● Kilka uwag o sprawności polskiej gospodarki żywnościowej

Eugeniusz Gorzelak

 


Lipiec 2003

Biuletyn
nr 7/2003 (145)


.pdf
440 KB

Spis treści:

Rynki:
  ● Polski handel zagraniczny zbożami

Stanisław Stańko
  ● Przewidywane zmiany na rynku rzepaku w sezonie 2003/04

Ewa Rosiak

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Agencja Rynku Rolnego – delegowanie zadań

Eugeniusz Sobczak

Unia Europejska:
  ● Systemy wsparcia sektora pszczelarskiego w Unii Europejskiej

Agnieszka Rembisz

Prawo:
  ● Organizacja rybołówstwa morskiego i rynku rybnego

Krzysztof Jaworski
  ● W skrócie


Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolniczych w Polsce i na rynkach zagranicznych w czerwcu 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Modernizacja wymogiem chwili

Jacek Janiszewski
  ● Niekorzystna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie polskim w latach 2002-2004

Eugeniusz Gorzelak

Rekomendujemy

 


Czerwiec 2003

Biuletyn
nr 6/2003 (144)


.pdf
485 KB

Spis treści:

ARR:
  ● Działania interwencyjne ARR na rynku zbóż w 2003 roku

Krzysztof Suchecki

Rynki:
  ● Rynek zbóż w sezonie 2003/04

Michał Kisiel
  ● Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Aldon Zalewski
  ● Rynek ziemniaków w sezonie 2002/2003

Wiesław Dzwonkowski

Unia Europejska:
  ● Wpływ integracji z UE na sytuację ekonomiczną polskich gospodarstw rolniczych

Wojciech Józwiak
  ● Rekomendujemy

  ● Akty Unii Europejskiej dotyczące Agencji Rynku Rolnego


Prawo:
  ● W skrócie


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w maju 2003 roku


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Nasz komentarz:
  ● Opinie rolników i mieszkańców wsi o Agencji Rynku Rolnego

Jerzy Głuszyński
  ● Garść poreferendalnych rozważań

Eugeniusz Gorzelak

 


Maj 2003

Biuletyn
nr 5/2003 (143)


.pdf
574 KB

Spis treści:

ARR:
  ● Działania interwencyjne Agencji Rynku Rolnego w 2003 roku

Ryszard Pazura
  ● Roczny program działań interwencyjnych ARR na 2003 rok


Unia Europejska:
  ● Polski rynek rolny a Unia Europejska

Marek Borowski
  ● Polska poza Unią Europejską – koszty rezygnacji z członkostwa

Władysław Szymański
  ● Unijne wymagania jakościowe dla jabłek i gruszek

Lilianna Jabłońska
  ● Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące Agencji Rynku Rolnego


Prawo:
  ● Wydawanie decyzji administracyjnych

Mirosława Tereszczuk
  ● W skrócie


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w kwietniu 2003 roku


Rekomendujemy:
  ● Augustyn Woś: Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa

  ● Zbigniew Floriańczyk: Kwestia dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej


Nasz komentarz:
  ● Pokłosie konferencji

Eugeniusz Gorzelak

 


Kwiecień 2003

Biuletyn
nr 4/2003 (142)


.pdf
351 KB

Spis treści:

Unia Europejska:
  ● Bezpieczeństwo żywności

Józef Jerzy Pilarczyk
  ● Integracja – korzyści i zagrożenia dla polskiej gospodarki żywnościowej

Andrzej Kowalski
  ● Europejski Urząd Przeciwdziałania Nadużyciom

Joanna Rembelska-Piekut
  ● Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące Agencji Rynku Rolnego

Paweł Dakowski

Prawo:
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Popyt na żywność w 2002 roku

Krystyna Świetlik

Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolnych


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w marcu 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Co wnosi polskie rolnictwo do Unii Europejskiej i jak na tym wyjdzie

Eugeniusz Gorzelak

 


Marzec 2003

Biuletyn
nr 3/2003 (141)


.pdf
1,31 MB

Spis treści:

Rynki:
  ● Unijny i polski rynek mięsa czerwonego w latach 2003-2006

Jan Małkowski, Danuta Zawadzka
  ● Handel zagraniczny mięsem czerwonym

Danuta Rycombel
  ● Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2002/03

Ewa Rosiak
  ● Rynek cukru w Polsce

Łucja Chudoba

Unia Europejska:
  ● Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące Agencji Rynku Rolnego

Paweł Dakowski
  ● Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi po akcesji

Ryszard Smolarek
  ● Dopłaty bezpośrednie w Polsce po akcesji. System uproszczony uzupełniony

Zofia Krzyżanowska

Prawo:
  ● W skrócie


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w lutym 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Nowa konferencja

Eugeniusz Gorzelak

 


Luty 2003

Biuletyn
nr 2/2003 (140)


.pdf
459 KB

Spis treści:

ARR:
  ● Dopłaty do eksportu półtusz wieprzowych

Mirosława Tereszczuk
  ● Działania interwencyjne ARR poprzez gospodarowanie rezerwami państwowymi

Barbara Bomberska
  ● Przypominamy producentom mleka!


Prawo:
  ● Regulacje taryfowe w przywozie niektórych towarów rolno-spożywczych do Polski w 2003 roku

  ● W skrócie

  ● Najważniejsze akty prawne dotyczące działalności ARR

Jadwiga Tomaszewska

Unia Europejska:
  ● Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące Agencji Rynku Rolnego

Paweł Dakowski
  ● Rekomendujemy: Przewodnik po Unii Europejskiej

  ● Unijne standardy jakości owoców i warzyw

Lilianna Jabłońska

Rynki:
  ● Rynek owoców i warzyw w sezonie 2002/03

Bożena Nosecka
  ● Regulacje rynku tytoniu w Polsce i w Unii Europejskiej

Bartłomiej Kulisz

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w styczniu 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Powstające zagłębie polskiego mleczarstwa

Eugeniusz Gorzelak

 


Styczeń 2003

Biuletyn
nr 1/2003 (139)


.pdf
338 KB

Spis treści:

ARR:
  ● Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego

Ryszard Pazura
  ● ARR agencją płatniczą – działania dostosowawcze

Eugeniusz Sobczak

Unia Europejska:
  ● Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  rolnictwo i rybołówstwo


  ● Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej – bilans negocjacji w Kopenhadze

Ryszard Smolarek

Prawo:
  ● Rolnictwo, rozwój wsi i rynków rolnych w budżecie 2003

Andrzej Czyżewski
  ● Administrowanie obrotem z zagranicą, artykułami rolnymi w okresie przedakcesyjnym

Maria Dobrosielska
  ● W skrócie


Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolnych


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w grudniu 2002 r.


Rekomendujemy:
  ● Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej


Nasz komentarz:
  ● Rolnictwo społecznie zrównoważone

Eugeniusz Gorzelak
Grudzień 2004

Biuletyn
nr 12/2004 (162)


.pdf
808 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Opłaty cukrowe – zasady funkcjonowania mechanizmu

Aneta Siuda
  ● Handel zagraniczny cukrem

Paweł Smoliński
  ● Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru

Marzanna Wawrzeniuk
  ● Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym

Magdalena Michalska-Ćwirta
  ● Wsparcie produkcji i zbytu miodu

Ewelina Bolisęga

Wspólna Polityka Rolna:
  ● Dyskusje o kształcie unijnego rynku cukru

Agnieszka Rembisz, Aneta Parys-Kępińska

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym

  ● Europejski rynek cukru


Nasz komentarz:
  ● Reforma tak, ale nie taka

Edmund Szot

Biuletyn Informacyjny ARR:
  ● Spis treści rocznika 2004

 


Listopad 2004

Biuletyn
nr 11/2004 (161)


.pdf
1,14 MB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Interwencyjny zakup i sprzedaż – masło i OMP

Anna Bisz
  ● Dopłaty do prywatnego przechowywania przetworów mlecznych

Zbigniew Kwaczyński
  ● Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki

Bożena Pazgan
  ● Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe

Agnieszka Tarnawska
  ● Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych - zasady uczestnictwa w programie

Marta Jankowska
  ● Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych - informacyjna rola ARR

Karolina Izdebska
  ● Fundusz promocji mleczarstwa

Paweł Konrad Kasztelan

Rynki:
  ● Rynek mleka w Polsce

Piotr Szajner

Wspólna Polityka Rolna:
  ● Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej


Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Nasz komentarz:
  ● Mleczne paradoksy

Edmund Szot

 


Październik 2004

Biuletyn
nr 10/2004 (160)


.pdf
1,03 MB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Handel zagraniczny zbożami, ryżem i nasionami

Maria Dobrosielska, Jolanta Rymuza
  ● Import zbóż do Unii Europejskiej – opłaty celne

Joanna Rembelska-Piekut, Marcin Wardal
  ● Centra Interwencyjne w Polsce

  ● ARR – realizacja ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i cukrowych

Marzena Skąpska, Krzysztof Sekular
  ● Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno

Bartłomiej Kulisz
  ● Dopłaty do przetwórstwa skrobi


Wspólna Polityka Rolna:
  ● Drugi etap reformy Wspólnej Polityki Rolnej – sektor tytoniu

Maciej Kowalski

Rynki:
  ● Rynek ryb w Polsce

Jadwiga Seremak-Bulge, Krzysztof Hryszko

Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen podstawowych produktów rolnych


Nasz komentarz:
  ● Polak zmieni dietę

Edmund Szot

 


Wrzesień 2004

Biuletyn
nr 9/2004 (159)


.pdf
2,33 MB

Spis treści:

Wspólna Polityka Rolna:
  ● Czy polskie rolnictwo sprosta konkurencji unijnego rynku?

Wojciech Olejniczak

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Wspólna Polityka Rolna - mechanizmy obrotu towarowego z zagranicą

Roman Wenerski

Rynki:
  ● Prognozowanie rynkowych cen wieprzowiny

Stanisław Stańko, Jolanta Kossakowska
  ● Handel zagraniczny mięsem

Danuta Rycombel
  ● Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Piotr Szajner

Promocja produktów rolnych:
  ● Promocja produktów rolnych w Unii Europejskiej

Agnieszka Czubak

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Nasz komentarz:
  ● Żywność to polska specjalność

Edmunt Szot

 


Sierpień 2004

Biuletyn
nr 8/2004 (158)


.pdf
616 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Wycofywanie owoców i warzyw z rynku

Bartłomiej Kulisz
  ● Handel zagraniczny świeżymi owocami i warzywami

Piotr Chałas
  ● Handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi

Agnieszka Sawicka
  ● Elewarr Sp. z o.o. - przewidywany skup zbóż 2004

Józef Śliwa
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Polski rynek produktów ogrodniczych

Bożena Nosecka
  ● Rynek owoców i warzyw w Unii Europejskiej

  ● Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego

Ewa Rosiak

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Nasz komentarz:
  ● Tego nie wolno przegrać

Edmund Szot

 


Lipiec 2004

Biuletyn
nr 7/2004 (157)


.pdf
1,18 MB

Spis treści:

Rynki:
  ● Produkcja i spożycie mięsa w Polsce i UE w latach 1990-2003

Stanisław Stańko
  ● Unijny rynek mięsa i drobiu – prognoza 2003-2010

  ● W skrócie


Agencja Rynku Rolnego:
  ● 10 pytań o… Co warto wiedzieć o mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa

Marzena Skąpska
  ● Handel zagraniczny produktami zwierzęcymi

Marzena Godzwa, Anna Surała
  ● Żywność dla najuboższych w UE

Piotr Kondraciuk

Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych


Nasz komentarz:
  ● Mięso obroni się samo

Edmund Szot

 


Czerwiec 2004

Biuletyn
nr 6/2004 (156)


.pdf
484 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego - Wspólna Polityka Rolna - zboża:
  ● Przechowywanie zbóż - vademecum przedsiębiorcy

  ● Interwencyjny zakup zbóż w magazynie interwencyjnym - vademecum oferenta

  ● Interwencyjny zakup zbóż w miejscu przechowywania - vademecum oferenta

  ● Sytuacja na rynku rolnym


Rynki:
  ● Rynek zbóż przed sezonem 2004/2005

Michał Kisiel

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Nasz komentarz:
  ● Co siać po wejściu do Unii Europejskiej

Edmund Szot

 


Maj 2004

Biuletyn
nr 5/2004 (155)


.pdf
1,23 MB

Spis treści:

Wspólna Polityka Rolna:
  ● System analizy zagrożeń bezpieczeństwa żywności

J. Jerzy Pilarczyk
  ● Z prac nad reformą WPR - dyskusje unijne

Bożena Bochenek, Iga Serwicka
  ● Unijne cła importowe na świeże owoce i warzywa - ceny wejścia

Joanna Rembelska-Piekut, Marcin Wardal
  ● Nowe akty prawne UE (luty - marzec 2004)


Agencja Rynku Rolnego:
  ● ARR - zasady działania unijnej agencji płatniczej

Waldemar Sochaczewski, Piotr Kondraciuk
  ● Rejestracja uczestników mechanizmów WPR

  ● W skrócie


Rynki:
  ● Ubezpieczanie dochodów w rolnictwie

Włodzimierz Rembisz

Programy dla wsi i rolnictwa:
  ● Konkurs ogólnopolski


Nasz komentarz:
  ● O nowy ład na europejskim rynku cukru

Edmund Szot

Sprostowanie

 


Kwiecień 2004

Biuletyn
nr 4/2004 (154)


.pdf
605 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Agencja Rynku Rolnego – agencją płatniczą

Wojciech Olejniczak
  ● Wspieranie polskich przedsiębiorców rolnych - zadania ARR

Zbigniew Izdebski
  ● ARR w systemie regulacji rynku rolnego 1990-2003

Włodzimierz Rembisz, Stanisław Stańko
  ● Agencja Rynku Rolnego - zakres i formy działań w latach 1991-2003

Stanisław Stańko
  ● Prezesi Agencji Rynku Rolnego

  ● ARR na progu członkostwa w Unii Europejskiej

Jan van Zelst

Unia Europejska:
  ● Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej

Andrzej Kowalski

Biuletyn Informacyjny:
  ● Biuletyn Agencji Rynku Rolnego 1991-2004

Eugeniusz Gorzelak
  ● Od wydawcy

 


Marzec 2004

Biuletyn
nr 3/2004 (153)


.pdf
416 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Handel zagranicznym mlekiem i jego przetworami (po 1 maja 2004 roku)

Michał Maguza, Anna Michalak, Mirosława Tereszczuk
  ● Finansowanie promocji produktów rolnych

Anna Balicka, Agnieszka Czubak
  ● W skrócie


Unia Europejska:
  ● Nowe akty prawne Unii Europejskiej (styczeń 2004)


Prawo:
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Rynek bananów w Unii Europejskiej

Kamil Ochmański, Piotr Soliwoda
  ● Produkcja i rynek baraniny w Polsce

Dorota Komorowska

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w styczniu 2004 roku


Nasz komentarz:
  ● Kilka aktualnych informacji o indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce

Eugeniusz Gorzelak

 


Luty 2004

Biuletyn
nr 2/2004 (152)


.pdf
650 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej

  ● Import podstawowych produktów rolnych w latach 2003-2004

  ● W skrócie


Unia Europejska:
  ● Importowe stawki celne w Unii Europejskiej

Joanna Rembelska-Piekut, Marcin Wardal
  ● Nowe akty prawne Unii Europejskiej (grudzień 2003)


Rynki:
  ● Popyt na żywność w latach 2002-2003

Krystyna Świetlik

Rekomendujemy

Analizy i prognozy:
  ● Sytuacja na rynku rolnym


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce i na rynkach zagranicznych w styczniu 2004 roku


Nasz komentarz:
  ● Grupy Producentów Rolnych – szansą polskiego rolnictwa

Janusz Turski, Kazimierz Witosław
  ● Nowe zjawiska w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi

Eugeniusz Gorzelak

Rekomendujemy

 


Styczeń 2004

Biuletyn
nr 1/2004 (151)


.pdf
636 KB

Spis treści:

Agencja Rynku Rolnego:
  ● Polski rynek mleka w 2004 roku – planowane działania ARR

Maria Pawłowska
  ● Ograniczanie ryzyka cenowego w programach interwencyjnych ARR na rynku zbóż – implikacje dla rynku po integracji z UE

Włodzimierz Rembisz
  ● W skrócie


Unia Europejska:
  ● Nowe akty prawne Unii Europejskiej (listopad 2003)


Prawo:
  ● Agencja Rynku Rolnego jako podmiot administracji publicznej

Wiesław Śniecikowski
  ● W skrócie


Rynki:
  ● Rynek cukru na początku sezonu 2003/04

Łucja Chudoba

Analizy i prognozy:
  ● Prognoza cen rynkowych podstawowych artykułów rolniczych


Notowania:
  ● Ceny podstawowych produktów rolniczych w Polsce i na rynkach zagranicznych w grudniu 2003 roku


Nasz komentarz:
  ● Paradygmat wsi polskiej

Jacek Janiszewski
  ● Kilka uwag o dopłatach bezpośrednich

Eugeniusz Gorzelak